Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
116/2020 28/09/2020 Αξιολόγηση Παραπόνου από το ΓΕΡΗΕΤ
114/2020 25/09/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
115/2020 24/09/2020 Αξιολόγηση Παραπόνου από το ΓΕΡΗΕΤ
113/2020 17/09/2020 Απάντηση στον Παραπονούμενο
112/2020 08/09/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
111/2020 07/09/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
110/2020 27/08/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
110/2020 27/08/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
109/2020 18/08/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
107/2020 11/08/2020 Απάντηση στον Παραπονούμενο

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων