Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολής Κατάσταση Παραπόνουαύξουσα ταξινόμηση
25/19 13/02/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
88/2020 18/06/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
09/2017 20/01/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
66/2018 13/04/2018 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
282/18 07/09/2018 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
118/2019 19/08/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
105/2017 19/06/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
164/2018 03/07/2018 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
413/18 01/11/2018 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
32/2020 03/03/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων