Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
110/2020 27/08/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
110/2020 27/08/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
109/2020 18/08/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
107/2020 11/08/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
108/2020 11/08/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
106/2020 09/08/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
105/2020 05/08/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
103/2020 04/08/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
104/2020 04/08/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
102/2020 03/08/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων