Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
95/2020 29/06/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
94/2020 28/06/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
93/2020 24/06/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
92/2020 23/06/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
90/2020 19/06/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
91/2020 19/06/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
87/2020 18/06/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
88/2020 18/06/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
89/2020 18/06/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
86/2020 10/06/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων