Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
76/2020 28/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
74/2020 27/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
74/2020 27/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
71/2020 26/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
73/2020 25/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
70/2020 21/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
72/2020 21/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
69/2020 19/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
68/2020 18/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
61/20 15/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων