Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
68/2020 18/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
61/20 15/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
62/2020 14/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
66/2020 14/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
64/2020 14/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
67/2020 14/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
65/2020 12/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
65/2020 12/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
63/2020 11/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
επαναφορά 33/17 11/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων