Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
επαναφορά 33/17 11/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
63/2020 11/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
62/2020 08/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
61/2020 07/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
60/2020 06/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
60/2020 06/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
57/2020 03/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
57/2020 03/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
58/2020 03/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
59/2020 30/04/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων