Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
επαναφορά του380/2018 29/04/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
53/2020 27/04/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
55/2020 27/04/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
56/2020 27/04/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
54/20 27/04/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
52/2020 24/04/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
51/2020 22/04/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
50/2020 21/04/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
49/20 16/04/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
48/2020 14/04/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων