Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
18/2017 06/02/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
17/2017 05/02/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
20/2017 02/02/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
13/2017 31/01/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
16/2017 27/01/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
11/2017 24/01/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
12/2017 24/01/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
10/2017 20/01/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
09/2017 20/01/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
08/2017 19/01/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων