Ημερίδα Εμπλεκόμενων Φορέων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Stakeholder Meeting)

Πρωτεύουσες καρτέλες

 


Πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου 2017 στο Ξενοδοχείο Hilton Cyprus η  3η ημερίδα Εμπλεκόμενων Φορέων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Stakeholder Meeting) του Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.  Στην ημερίδα συμμετείχαν πέραν των 75 εκπροσώπων διαφόρων φορέων από τομείς όπως δημόσια υπηρεσία, ανεξάρτητες εποπτικές αρχές, ημικρατικούς οργανισμούς,  παροχείς, προμηθευτές τεχνολογικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Στα πλαίσια της ημερίδας, διεξάχθηκε συζήτηση ενώπιον ακροατηρίου (panel discussion) με θέμα την ανάπτυξη χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (προσέλκυση επενδύσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων και αύξηση της ζήτησης) προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας, στην οποία συμμετείχαν ο έντιμος Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Δημητριάδης, ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων κ. Μιχαηλίδης, ο εκπρόσωπος του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Παντελή,   ο εκπρόσωπος του Ψηφιακού Πρωταθλητή κ. Καραγιώργης και οι Εκτελεστικοί Διευθυντές ΑΤΗΚ, Cablenet και Primetel, κκ Αχιλλέως, Σιακόλας και Στεφάνου, αντίστοιχα.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις/ομιλίες από τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ελλάδος κ. Τσαμάκη με θέμα ’Η ευρυζωνική αγορά σήμερα στην Ελλάδα’, τον κ. Ervin Kajzinger - Co-Chair BEREC Committee με θέμα ’BEREC’s views on Commission’s EECC proposal’, τον Ανώτερο Λειτουργό Τεχνικών Θεμάτων του ΓΕΡΗΕΤ κ Αντώνη Αντωνιάδη με θέμα ’Μεταφορά Οδηγίας NIS’ και τους Λειτουργούς του ΓΕΡΗΕΤ κα Γεωργία Παπακυριακού και κ Κωνσταντίνο Στυλιανού με θέμα τη Διεθνή Περιαγωγή  και το Ανοικτό Διαδίκτυο, αντίστοιχα.

Πιο κάτω είναι οι παρουσιάσεις/ομιλίες καθώς και φωτογραφικό υλικό της ημερίδας.