αναγνώριση καλούσας γραμμής

αναγνώριση καλούσας γραμμής σημαίνει οποιαδήποτε τεχνικά μέσα, μέσω των οποίων η ταυτότητα του σημείου απόληξης του καλούντος δικτύου μπορεί να παρουσιαστεί