ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ Η.Ε. 01/2020

Αναφορικά με την τροποποίηση του:

•              Υποδείγματος Συμφωνίας, Υπηρεσίες Διασύνδεσης, Ειδικό Παράρτημα 1, Αγορά Σταθερής, Μέρος 2 (Έκδοση 2018) της CABLENET COMMUNICATION SYSTEMS LTD,

•              Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών, Υπηρεσίες Διασύνδεσης - Ειδικό Παράρτημα 5, Παράρτημα 2 – Τέλη Υπηρεσιών Διασύνδεσης, (Έκδοση 2019-1) της CYTA,

•              Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών, Συμφωνία Διασύνδεσης (για σταθερή τηλεφωνία), Μέρος 2, Τέλη Υπηρεσιών (Έκδοση 2019) της EPIC LTD,

•              Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών, Συμφωνία Διασύνδεσης, Παράρτημα 2, Τέλη Υπηρεσιών της MYTELCO LTD,

•              Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών, Υπηρεσίες Διασύνδεσης, Παράρτημα 2A, Τέλη Υπηρεσιών Διασύνδεσης Δικτύου Σταθερής Τηλεφωνίας (Έκδοση 2019) της PRIMETEL PLC.

Και αναφορικά με τον καθορισμό ανώτατης χονδρικής τιμής τερματισμού κλήσεων στο σταθερό δημόσιο δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της D.S.T.U. TELECOM LIMITED και S.P INTELLIGENT TELECOMS LTD.