Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης Η.Ε. 12/2019

Επί του προσχεδίου της περί των αποτελεσμάτων εξέτασης αγοράς και επιβολής ρυθμιστικών υποχρεώσεων στον Οργανισμό με Σημαντική Ισχύ στη Χονδρική Αγορά Υπηρεσιών Μετάδοσης για τη Διανομή Τηλεοπτικού Περιεχομένου σε Τελικούς Χρήστες, Απόφαση του 2020.