ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ T.Y. 03/2020

Επί του προσχεδίου του περί καθορισμού συστημάτων κοστολόγησης του Παροχέα Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας και του τρόπου καταμερισμού του κόστους των προϊόντων του πεδίου της καθολικής υπηρεσίας, Διάταγμα του 2020.

Σχετικά Έγγραφα: 
Επί του προσχεδίου του περί καθορισμού συστημάτων κοστολόγησης του Παροχέα Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας και του τρόπου καταμερισμού του κόστους των προϊόντων του πεδίου της καθολικής υπηρεσίας, Διάταγμα του 2020.