Ανακοίνωση για αναβολή της γραπτής εξέτασης για την πλήρωση κενών θέσεων

Το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) ανακοινώνει την αναβολή της γραπτής εξέτασης, η οποία θα διεξαγόταν το Σάββατο 4 Απριλίου 2020, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου