Ανακοίνωση για Έρευνα Καταναλωτών – Αγορά 3 [2014], Ευρυζωνική Αγορά

Δημοσιεύονται αυτούσια τα αποτελέσματα της Έρευνας Καταναλωτών που διενεργήθηκε για λογαριασμό του ΓΕΡΗΕΤ από την Pulse Market Research, για τους σκοπούς Εξέτασης Αγοράς, Αγορά 3 [2014], Ευρυζωνική Αγορά.