Ανακοίνωση για την αναβολή των ακροάσεων υπ’ αρ. 01/2020 και 02/2020