Ανακοίνωση σχετικά με τροποποίηση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου “Audit of CYTA’s

Πρωτεύουσες καρτέλες

Αναφορικά με τροποποίηση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου “Audit of CYTA’s costing systems and Development of tools for effective cost assessment and price regulation in order to promote competition in the fixed and mobile communication market in Cyprus”

Σχετικά Έγγραφα: