Ανενεργός τοπικός βρόχος

Ανενεργός τοπικός βρόχος σημαίνει τον τοπικό βρόχο ο οποίος δεν χρησιμοποιείται για παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε υφιστάμενο συνδρομητή του κοινοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης