ανταλλαγή εγγράφων

ανταλλαγή εγγράφων σημαίνει την παροχή των μέσων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εκτάκτων (ad hoc) κτιρίων, καθώς επίσης και τη μεταφορά από τρίτο μέρος, που επιτρέπει την αυτοπαράδοση μέσα από αμοιβαία ανταλλαγή ταχυδρομικών αντικειμένων μεταξύ των χρηστών που γίνονται συνδρομητές αυτής της υπηρεσίας