Αποφάσεις Επίλυσης Διαφορών

Σχετικά Έγγραφα

Απόφαση ΕΡΗΕΤ σε σχέση με τη Διαδικασία Επίλυσης Διαφοράς (219.5 Kb)

δυνάμει του άρθρου 34 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου 112(Ι)/2004 και του Περί Διαδικασίας Επίλυσης Διαφορών μεταξύ Οργανισμών Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 555/2007) μεταξύ Primetel PLC και ΑΤΗΚ