αρχείο τεχνικής κατασκευής

αρχείο τεχνικής κατασκευής σημαίνει το αρχείο που περιγράφει μια συσκευή και παρέχει πληροφορίες και επεξηγήσεις ως προς την εφαρμογή των εφαρμοστέων βασικών απαιτήσεων