αριθμοδοτικοί πόροι

αριθμοδοτικοί πόροι σημαίνει ένα ή περισσότερους αριθμούς ή/και μία ή περισσότερες σειρές αριθμών