αριθμός

αριθμός σημαίνει (α) ένα αριθμό συνδρομητή και (β) οποιαδήποτε άλλη ακολουθία ψηφίων που έχει ορισθεί από το Σχέδιο Αριθμοδότησης της Δημοκρατίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον παροχέα ενός δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και υπηρεσιών για σκοπούς εσωτερικής λειτουργίας του δικτύου ή/και της υπηρεσίας του ή για την διεπαφή, σηματοδότηση ή άλλες ανταλλαγές πληροφοριών με άλλα δίκτυα ή υπηρεσίες