αριθμός συνδρομητή

αριθμός συνδρομητή σημαίνει μία ακολουθία ψηφίων του δεκαδικού συστήματος που εκχωρείται σε συνδρομητή δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και υπηρεσίας και δηλώνει κατά μοναδικό τρόπο ένα τερματικό σημείο σταθερού ή κινητού δημοσίου δικτύου? ηλεκτρονικών επικοινωνιών