ατομικό δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων

ατομικό δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σημαίνει το ατομικό δικαίωμα που χορηγείται από το Διευθυντή και το οποίο παρέχει στο πρόσωπο ή στο φορέα στον οποίο χορηγούνται δικαιώματα να χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες