ατομικός αριθμός

ατομικός αριθμός σημαίνει αριθμό που εκχωρείται μεμονωμένα και όχι ως τμήμα εκχωρούμενης σειράς αριθμών