αυτόκλητες επικοινωνίες

αυτόκλητες επικοινωνίες σημαίνει τις επικοινωνίες μέσω των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών οι οποίες πραγματοποιούνται χωρίς τη συγκατάθεση του καλούμενου ή του παραλήπτη και οι οποίες περιλαμβάνουν κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας, κλήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση (συσκευές αυτόματων κλήσεων), κλήσεις μέσω τηλεομοιοτυπικών συσκευών, αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς επίσης και αποστολή μηνυμάτων SMS