αυτόκλητες κλήσεις

αυτόκλητες κλήσεις σημαίνει τις τηλεφωνικές κλήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται χωρίς τη συγκατάθεση του καλούμενου