ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ Η.Ε. 03/2020

Πρωτεύουσες καρτέλες

Αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών Πρόσβασης της Velister Ltd, Ειδικό Μέρος 1 - Υπηρεσίες και Τέλη Υπηρεσιών, Τιμολόγηση και Πληρωμές (ΥΠΥ-Π 2018) και επιβολή ανώτατης χονδρικής τιμής πρόσβασης (standard definition)

 

 

Σχετικά Έγγραφα: