Έγγραφο Κοινοποίησης

Σχετικά Έγγραφα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (1036.4 Kb)

αναφορικά με τον Ορισμό της Χονδρικής Αγοράς Τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών (Αγορά 4 της Σύστασης 2014/710/EE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Χονδρική παροχή πρόσβασης υψηλής ποιότητας σε σταθερή θέση) την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική Ισχύ στη Σχετική Αγορά και το  Σχέδιο Ρυθμιστικών Μέτρων