Κατάσταση Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών υπό το φως των μέτρων αντιμετώπισης του Covid-19 Περίοδος 16 Μαρτίου – 31 Μαΐου 2020