Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης υπ’ αριθμό ΔΔΗΕ 03/2016 και τροποποίηση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου “Audit of CYTA’s costing systems and Development of tools for effective cost assessment and price regulation in order to promote competition in

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοινώνει ότι παρατείνει τη Δημόσια Διαβούλευση επί της μεθοδολογίας ανάπτυξης των μοντέλων για τα δίκτυα σταθερής και κινητής [Bottom up models for the fixed and mobile networks], καθώς και τον υπολογισμό του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας, από τις 24 Μαρτίου 2016 στις   04 Απριλίου 2016.

 

Σχετικά Έγγραφα: