Συνάντηση Ενδιαφερόμενων Μερών και Παραγόντων στην Αγορά των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών [Stakeholder Meeting],7 Νοεμβρίου 2019

Πρωτεύουσες καρτέλες

 
Το ΓΕΡΗΕΤ διοργάνωσε στις 07 Nοεμβρίου 2019 ημερίδα με τη συμμετοχή εκπροσώπων των παραγόντων και ενδιαφερόμενων μερών της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο.
Την ημερίδα χαιρέτισε η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κα Βασιλική Αναστασιάδου.
Σχετικά Έγγραφα: 
5η Συνάντηση Ενδιαφερόμενων Μερών και Παραγόντων στην Αγορά των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (5th Stakeholder Meeting) 
Δαπάνες νοικοκυριών & Συνιστώσες κόστους 
Προεκτάσεις ευρημάτων 
5G: Κατάσταση πραγμάτων στην Κύπρο 
Impact of 5G on regulation and the role of regulation in enabling the 5G ecosystem