ΕΙΔΗΣΕΙΣ

E.g., 26/10/2020
E.g., 26/10/2020
επί του προσχεδίου Διατάγματος αναφορικά με την τροποποίηση του περί παροχής Συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης διευκολύνσεων Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 247/2013), ως ισχύει.
Διεξαγωγή Δημόσιας ακρόασης Η.Ε. 1/2017 αναφορικά με την   Τροποποίηση  του Ειδικού Παραρτήματος 2 – Πρόσβαση στο Ευρυζωνικό Δίκτυο (Bitstream Access) (Έκδοση 2017-2) του Υποδείγματος Προσφοράς...
επί του περιεχομένου του προσχεδίου του περί Τροποποιήσεως του περί Διοικητικών Τελών Αδειών (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) Διατάγματος του 2010, ΚΔΠ 462/2010, Διατάγματος του 2017.
Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοινώνει ότι συνεχίζει την μελέτη και αξιολόγηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ και εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση...
για την προκαταρκτική Απόφαση του Επιτρόπου αναφορικά με την αξιολόγηση διορισμού  Διαχειριστή Διαδικτυακών Ονομάτων Χώρου με κατάληξη “.cy”
Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοινώνει ότι συνεχίζει την μελέτη και αξιολόγηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ και εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση...
Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοινώνει ότι συνεχίζει την μελέτη και αξιολόγηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ και εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση...

Σελίδες