ΕΙΔΗΣΕΙΣ

E.g., 26/10/2020
E.g., 26/10/2020
Ανακοίνωση αναφορικά με το Ανοικτό Διαδίκτυο
Ανακοίνωση σε σχέση με την εφαρμογή Roam-Like-At-Home (RLAH) από τις 15 Ιουνίου 2017
Προκήρυξη διαγωνιστικού εγγράφου 01/2017 για την μίσθωση υπηρεσιών φορέα ο οποίος θα αναλάβει τη στελέχωση και διαχείριση των συμβάσεων απασχόλησης προσωπικού του Εθνικού CSIRT στην Κύπρο
Διαγωνιστικό έγγραφο για την παροχή υπηρεσιών διεκπεραίωσης εργασιών διοικητικής φύσεως για το ΓΕΡΗΕΤ
Ο Επίτροπος, κατόπιν αξιολόγησης σχετικού αιτήματος της PRIMETEL PLC  για επίλυση διαφοράς ανάμεσα στην PRIMETEL PLC και την ΑΤΗΚ, έκρινε, ότι υπάρχει αντικείμενο επίλυσης διαφοράς και ανακοινώνει...
Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοινώνει ότι προβαίνει σε μελέτη και αξιολόγηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ και εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση,...
Επί του περιεχομένου του προσχεδίου Διατάγματος περί της Πρόσβασης στο Ανοικτό Διαδίκτυο.

Σελίδες