ΕΙΔΗΣΕΙΣ

E.g., 27/10/2020
E.g., 27/10/2020
επί του περιεχομένου του  προσχεδίου Εγγραφου Κοινοποίησης αναφορικά με τον Ορισμό της Χονδρικής Αγοράς των Τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών , την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού...
Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοινώνει ότι προβαίνει σε μελέτη και αξιολόγηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ και εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση,...
επί του περί τροποποίησης του περί Αδειοδότησης (Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες) Διατάγματος του 2004(Κ.Δ.Π. 851/2004), Διάταγμα του 2018.
επί του περί τροποποίησης της περί Καθορισμού Όρων ή/και Ειδικών Υποχρεώσεων Δυνάμει Γενικής Εξουσιοδότησης Απόφασης του 2015 (Κ.Δ.Π. 10/2015), Απόφαση του 2018.

Σελίδες