ΕΙΔΗΣΕΙΣ

E.g., 22/10/2020
E.g., 22/10/2020
Αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών Πρόσβασης της CYTA, Ειδικό Παράρτημα 3 – Χονδρική Τοπική Πρόσβαση σε Σταθερή Θέση (έκδοση 2020-3) και Ειδικό Παράρτημα 2 -Πρόσβαση...
Αναφορικά με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ετοιμότητα για τη λήξη της μεταβατικής περιόδου  
Κατάσταση Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών υπό το φως των μέτρων αντιμετώπισης του Covid-19    Εβδομάδα 29 Ιουνίου – 5 Ιουλίου 2020

Σελίδες