ΕΙΔΗΣΕΙΣ

E.g., 26/10/2020
E.g., 26/10/2020
Παρακολούθηση κατάστασης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών υπό το φως των μέτρων για αντιμετώπιση του Covid-19 Περίοδος 16-20 Μαρτίου 2020
Το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) ανακοινώνει την αναβολή της γραπτής εξέτασης, η οποία θα διεξαγόταν το Σάββατο 4 Απριλίου 2020, στο Πανεπιστήμιο...
Αναφορικά με την τροποποίηση του: Υποδείγματος Συμφωνίας, Υπηρεσίες Διασύνδεσης, Ειδικό Παράρτημα 2, Αγορά Κινητής, Μέρος 2 (Έκδοση 2018) της Cablenet Communication Systems Ltd, Υποδείγματος...
Αναφορικά με την τροποποίηση του: •              Υποδείγματος Συμφωνίας, Υπηρεσίες Διασύνδεσης, Ειδικό Παράρτημα 1, Αγορά Σταθερής, Μέρος 2 (Έκδοση 2018) της CABLENET COMMUNICATION SYSTEMS LTD...
Επί του προσχεδίου του περί καθορισμού συστημάτων κοστολόγησης του Παροχέα Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας και του τρόπου καταμερισμού του κόστους των προϊόντων του πεδίου της καθολικής υπηρεσίας,...
επί της Μελέτης του ενδεχόμενου επιβολής υποχρέωσης πρόσβασης στο Κυπριακό Ταχυδρομείο σύμφωνα με το άρθρο 126Α του Νόμου 112(Ι)/2004
για τη συλλογή στοιχείων από φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Σελίδες