ΓΕΡΗΕΤ

Βοηθεια

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020, που αφορά Α. Τη σταθερή τηλεφωνία και σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση και Β. Την κινητή τηλεφωνία και κινητή ευρυζωνική πρόσβαση σύμφωνα με...