Κενές θέσεις

Κενές θέσεις

Σχετικά Έγγραφα

Αίτηση για Διορισμό (Έντυπο Γ.Ε.Ρ.Η.Ε.Τ. 1) (420.5 Kb)

Αίτηση για Διορισμό ή Προαγωγή σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΚΑΝ. 8)

Εγγραφή στο 1 - Κενές θέσεις