Νομοθεσία

Νομοθεσία

Σχετικά Έγγραφα

H περί Τροποποίησης Απόφαση του Παραρτήματος ΙΙ του περί Καθορισμού της Διαχείρισης και Εκχώρησης Δικαιώματος Άδειας Χρήσης Διαδικτυακών Ονομάτων Χώρου με κατάληξη . «Cy» και των παραρτημάτων αυτού Διατάγματος (ΚΔΠ 276/2015), Απόφαση 2018 (982.3 Kb)

Τροποποιητική Απόφαση του Παραρτήματος ΙΙ του Διατάγματος περί Καθορισμού   του Διατάγματος  της Διαχείρισης και Εκχώρησης Δικαιώματος Άδειας  Χρήσης Διαδικτυακών Ονομάτων Χώρου με κατάληξη . «Cy» (Κ.Δ.Π. 33/2018), αναγράφει τα διαδικτυακά ονόματα χώρου που  παραχωρούνται απευθείας από τον Επίτροπο και υπάγονται στην κατηγορία ΙΙ του ΚΔΠ 276/2015

 

H περί Τροποποίησης Απόφαση του Παραρτήματος ΙΙ του περί Καθορισμού της Διαχείρισης και Εκχώρησης Δικαιώματος Άδειας Χρήσης Διαδικτυακών Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.Cy» και των παραρτημάτων αυτού Διατάγματος (ΚΔΠ 276/2015), Απόφαση 2017 (839.8 Kb)

Τροποποιητική Απόφαση του Παραρτήματος ΙΙ του Διατάγματος περί Καθορισμού του Διατάγματος της Διαχείρισης και Εκχώρησης Δικαιώματος Άδειας Χρήσης Διαδικτυακών Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.Cy» (Κ.Δ.Π. 251/2017), αναγράφει τα διαδικτυακά ονόματα χώρου που παραχωρούνται απευθείας από τον Επίτροπο και υπάγονται στην κατηγορία ΙΙ του ΚΔΠ 276/2015

Εγγραφή στο 2 - Νομοθεσία