Καθορισμός Παροχέα

Καθορισμός Παροχέα

Σχετικά Έγγραφα

Έγγραφο Διαδικασίας Επιλογής Παροχέα/ων για το σύνολο ή μέρος των ομάδων υπηρεσιών της Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (428.5 Kb)

To Έγγραφο Διαδικασίας Επιλογής Παροχέα/ων για το σύνολο ή μέρος των ομάδων υπηρεσιών της Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, καθορίζει τα κριτήρια επιλογής προσώπου ή προσώπων που πρόκειται να παράσχουν την Καθολική Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, και γνωστοποιεί τους όρους της διαδικασία και τις προθεσμίες υποβολής των υποψηφιοτήτων.

 

H περί Καθορισµού της ΑΤΗΚ ως Παροχέα Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας Απόφαση του 2005 (207.5 Kb)

Η σχετική Απόφαση καθορίζει την ΑΤΗΚ, για 3 έτη, ως παροχέα Καθολικής Υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψιν τα κριτήρια που αναφέρονται στο Παράρτημα της Απόφασης περί Καθορισμού Κριτηρίων Επιλογής Παροχέων της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας καθώς επίσης και τα σχετικά δεδομένα που έχει στην κατοχή του ο Επίτροπος. Η ΑΤΗΚ υποχρεούται στη παροχή των υπηρεσιών ως αυτές εμπεριέχονται αναλυτικά στα άρθρα 110-113 του Νόμου και στη Απόφαση Καθορισμού του πεδίου της Τηλεπικοινωνιακής Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας.

Εγγραφή στο 1 - Καθορισμός Παροχέα