Αποφάσεις

Αποφάσεις

Σχετικά Έγγραφα

Η περί τροποποίησης της Απόφασης περί Καθορισμού Όρων ή/και Ειδικών Υποχρεώσεων Δυνάμει Γενικής Εξουσιοδότησης (Κ.Δ.Π. 10/2015), Απόφαση του 2019 (192 Kb)

Η παρούσα Απόφαση τροποποιεί τους όρους γενικών εξουσιοδοτήσεων και επιβάλλει στους παροχείς την υποχρέωση να εξασφαλίζουν την αποστολή μηνυμάτων, ατελώς, στον αριθμό εκτάκτου ανάγκης 112.

Η περί της Άρσης των υφιστάμενων ρυθμιστικών υποχρεώσεων της ATHK στην Αγορά Ζευκτικών Τμημάτων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών, Απόφαση του 2018. (2163.5 Kb)

Απόφαση αναφορικά με την άρση των υφιστάμενων ρυθμιστικών υποχρεώσεων  της  ATHK στην Αγορά Ζευκτικών Τμημάτων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών.

Η περί των αποτελεσμάτων Εξέτασης Αγοράς και της Επιβολής Ρυθμιστικών Μέτρων στον Οργανισμό με Σημαντική ισχύ στην Χονδρική Αγορά Τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών (Αγορά 4 της Σύστασης 2014/710/EE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Χονδρική παροχή πρόσβασης (3351.2 Kb)

Απόφαση αναφορικά με την Εξέταση Αγοράς και την Επιβολή Ρυθμιστικών Μέτρων στον Οργανισμό με Σημαντική ισχύ στην Χονδρική Αγορά Τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών (Αγορά 4 της Σύστασης 2014/710/EE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Χονδρική παροχή πρόσβασης υψηλής ποιότητας σε σταθερή θέση).

 

Απόφαση αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών, Υπηρεσίες Διασύνδεσης, Παράρτημα 2A, Τέλη Υπηρεσιών Διασύνδεσης Δικτύου Σταθερής Τηλεφωνίας της Primetel PLC (Έκδοση 2017) (1083.2 Kb)

και τον καθορισμό ανώτατης  χονδρικής τιμής τερματισμού στο σταθερό δημόσιο δίκτυο της Primetel  PLC

Απόφαση αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Συμφωνίας, Υπηρεσίες Διασύνδεσης, Ειδικό Παράρτημα 1, Αγορά Σταθερής, Μέρος 2 (Έκδοση 2017-2) της Cablenet Communications System Ltd (1103.8 Kb)

και τον καθορισμό ανώτατης χονδρικής τιμής τερματισμού στο σταθερό δημόσιο δίκτυο  της  Cablenet Communications  Systems Ltd

Απόφαση αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών, Συμφωνία Διασύνδεσης (για σταθερή τηλεφωνία), Μέρος 2, Τέλη Υπηρεσιών (Έκδοση 2017) της ΜΤΝ (Cyprus) Ltd (1082.3 Kb)

και τον καθορισμό ανώτατης χονδρικής τιμής τερματισμού στο σταθερό δημόσιο δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΜΤΝ (Cyprus) Ltd

Απόφαση αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών, Υπηρεσίες Διασύνδεσης - Ειδικό Παράρτημα 5, Παράρτημα 2 – Τέλη Υπηρεσιών Διασύνδεσης, (Έκδοση 2017-1) της ΑΤΗΚ (1067 Kb)

και τον καθορισμό ανώτατης χονδρικής τιμής τερματισμού στο σταθερό δημόσιο δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΑΤΗΚ

Απόφαση Αξιολόγησης και διορισμού Διαχειριστή αναφορικά με τον διορισμό του πανεπιστημίου Κύπρου, ως Διαχειριστή των Διαδικτυακών Ονομάτων Χώρου με κατάληξη “.cy” του 2017 (470.8 Kb)

 Η Απόφαση Αξιολόγησης και διορισμού Διαχειριστή αναφορικά  με τον διορισμό του πανεπιστημίου Κύπρου, ως Διαχειριστή των Διαδικτυακών Ονομάτων Χώρου με κατάληξη “.cy” του 2017 αναγράφει τις προϋποθέσεις διορισμού του Διαχειριστή Διαδικτυακών Ονομάτων Χώρου με κατάληξη “.cy” τις  οποίες πληροί το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο παρόν στάδιο.

Η περί Τροποποίησης του Παραρτήματος ΙΙ του περί Καθορισμού της Διαχείρισης και Εκχώρησης Δικαιώματος Άδειας Χρήσης Διαδικτυακών Ονομάτων Χώρου με κατάληξη “.cy” και των Παραρτημάτων αυτού Διατάγματος ΚΔΠ 276/2015 (839.8 Kb)

Η περί Τροποποίησης του Παραρτήματος ΙΙ του περί Καθορισμού της Διαχείρισης και Εκχώρησης Δικαιώματος Άδειας Χρήσης Διαδικτυακών Ονομάτων Χώρου με κατάληξη “.cy” και των Παραρτημάτων αυτού Διατάγματος ΚΔΠ 276/2015  περιλαμβάνει τα ονόματα διαδικτυακού χώρου που δίνονται από τον ίδιο τον Επίτροπο υπό ορισμένες προϋποθέσεις σε καταχωρούμενους  π.χ. Κυβερνητικές ή Ευρωπαϊκές αρχές, ή προγράμματα κτλ.

Απόφαση Επιτρόπου 59/2006 για την ανάλυση αγοράς και τον ορισμό οργανισμού με ΣΙΑ στην Αγορά 18, 11 Δεκεμβρίου 2006. (129.5 Kb)

Η παρούσα Απόφαση αναφέρεται στον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισμό Οργανισμού με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και δικτύων διανομής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες, και την επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων στον οργανισμό με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά.

Απόφαση Επιτρόπου επί του αποτελέσματος των εργασιών της Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών στα πλαίσια της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό (Υπό)Βρόχο, 10 Νοεμβρίου 2006 (88 Kb)

Η παρούσα Απόφαση αναφέρεται στις εργασίες της Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών στα πλαίσια της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό (Υπό)Βρόχο, και τα αποτελέσματα των εργασιών. Αναλύονται οι θέσεις των εμπλεκομένων μερών και η τελική θέση του Επιτρόπου.

Απόφαση Επιτρόπου 30/2006 για την ανάλυση αγοράς και τον ορισμό οργανισμού με ΣΙΑ στην Αγορά 16 (208 Kb)

Η παρούσα Απόφαση αναφέρεται στον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, στον Καθορισμό Οργανισμού με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ) Απόληξης (Τερματισμού) Φωνητικών Κλήσεων σε Μεµονωµένα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών, και στην επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων στον οργανισμό με ΣΙΑ.

Απόφαση Επιτρόπου 29/2006 για την ανάλυση αγοράς και τον ορισμό οργανισμού με ΣΙΑ στην Αγορά 16 (221.5 Kb)

Η παρούσα Απόφαση αναφέρεται στον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, στον Καθορισμό Οργανισμού με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ) Απόληξης (Τερματισμού) Φωνητικών Κλήσεων σε Μεµονωµένα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών, και στην επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων στον οργανισμό με ΣΙΑ.

Απόφαση Επιτρόπου 28/2006 για την ανάλυση αγοράς και τον ορισμό οργανισμού με ΣΙΑ στην Αγορά 15 (226 Kb)

Η παρούσα Απόφαση αναφέρεται στον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, στον Καθορισμό Οργανισμού με Σημαντική Ισχύ στην Χονδρική Αγορά Πρόσβασης και Προέλευσης κλήσεων στα δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, και στην επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων στον οργανισμό με ΣΙΑ.

Απόφαση Επιτρόπου 27/2006 για την ανάλυση αγοράς και τον ορισμό οργανισμού με ΣΙΑ στην Αγορά 12 (357.5 Kb)

Η παρούσα Απόφαση αναφέρεται με στον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, στον Καθορισμό Οργανισμού με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, και στην επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων στον οργανισμό με ΣΙΑ.

Απόφαση Επιτρόπου 26/2006 για την ανάλυση αγοράς και τον ορισμό οργανισμού με ΣΙΑ στην Αγορά 11 (223 Kb)

Η παρούσα Απόφαση αναφέρεται στον Ορισμό της Σχετικής Αγοράς, στον Καθορισμό Οργανισμού με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ) Χονδρικής Παροχής Αδεσµοποίητης Πρόσβασης (συμπεριλαµβανοµένης της από κοινού – μεριζόμενης - πρόσβασης) σε Μεταλλικούς Βρόχους και Υπο-βρόχους για το σκοπό της παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών, και στην επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων στον οργανισμό με ΣΙΑ.

Η περί Ανακοίνωσης του Οδηγού Δημοσίευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών Διεπαφών που προσφέρονται από τους Παροχείς Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Απόφαση Επιτρόπου (Κ.Δ.Π. 626/2004) (220.3 Kb)

Απόφαση του Επιτρόπου που ανακοινώνει τον Οδηγό Δημοσίευσης των τεχνικών Προδιαγραφών Διεπαφών που προσφέρονται από τους παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τις οποίες αυτοί, οφείλουν να δημοσιεύσουν πριν οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των διεπαφών καταστούν προσιτές στο κοινό.

Η περί Ανακοίνωσης της Υιοθέτησης των Αποφάσεων της CEPT/ECC που αναφέρεται σε Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό Εξοπλισμό Απόφαση (Κ.Δ.Π. 595/2004) (99.5 Kb)

Ο Επίτροπος, σύμφωνα με το άρθρο 77 (1) και στα πλαίσια του άρθρου 20(γ) του Νόμου 112 (I)/2004, ανακοινώνει ότι υιοθετεί τις Αποφάσεις της CEPT/ECC που αναφέρονται σε Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό Εξοπλισμό.

Η Περί της Εισαγωγής Ενδιάμεσης Λύσης για την Εφαρμογή του θεσμού της Φορητότητας Αριθμών (Τηλεπικοινωνιών) Απόφαση του 2004 (Κ.Δ.Π. 343/2004) (982.4 Kb)

Στην Περί της Εισαγωγής Ενδιάμεσης Λύσης για την Εφαρμογή του θεσμού της Φορητότητας Αριθμών (Τηλεπικοινωνιών) Απόφαση του 2004 (Κ.Δ.Π. 343/2004), περιγράφεται το πλαίσιο εφαρµογής της ενδιάµεσης λύσης του θεσµού της Φορητότητας Αριθµών (Κανόνες και Ευθύνη Δροµολόγησης κλήσεων των αριθµών που έχουν µεταφερθεί, ο Υπολογισμός του Κόστους Δροµολόγησης κλήσεων, η χρήση του Προθέματος Δροµολόγησης κλήσεων προς αριθµούς που έχουν µεταφερθεί, οι Διαδικασίες παροχής της Φορητότητας Αριθµών, η υποχρέωση σύναψης Συµφωνιών παροχής επιπέδου υπηρεσιών µεταξύ υπόχρεων οργανισµών και η ημερομηνία Έναρξης του θεσµού της Φορητότητας Αριθµών).

Εγγραφή στο 2 - Αποφάσεις