Αποφάσεις Επίλυσης Διαφορών

Αποφάσεις Επίλυσης Διαφορών

Σχετικά Έγγραφα

Απόφαση Επιτρόπου 01/2015 (391.6 Kb)

αναφορικά με την Διαδικασία Επίλυσης Διαφοράς δυνάμει του άρθρου 34 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου 112(Ι)2004 και του περί Διαδικασίας Επίλυσης Διαφορών μεταξύ Οργανισμών Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 555/2007), μεταξύ ΜΤΝ (Μέρος Α) και ΑΤΗκ (Μέρος Β)

Απόφαση Επιτρόπου υπ΄ αρ.1/2013 (7854.2 Kb)

Διαδικασία επίλυσης διαφοράς δυνάμει του άρθρου 34 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου 112(Ι)/2004 και του περί Διαδικασίας Επίλυσης Διαφορών μεταξύ Οργανισμών Διατάγματος ΚΔΠ 555/2007, μεταξύ Primetel και ΑΤΗΚ

Απόφαση Επιτρόπου υπ’ αρ. 35/2008 (82.5 Kb)

Διαδικασία Επίλυσης Διαφοράς δυνάμει του άρθρου 34 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου 112(Ι)2004 και του περί Διαδικασίας Επίλυσης Διαφορών μεταξύ Οργανισμών Διατάγματος (Κ.Δ.Π.555/2007) μεταξύ Cablenet Communication Systems Ltd και ΑΤΗΚ

Απόφαση Επιτρόπου 6/2005 (116 Kb)

σε διαδικασία επίλυσης διαφοράς, αναφορικά με το ανώτατο όριο τέλους έναρξης κλήσεων οι οποίες εκκινούν από το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας της ΑΤΗΚ και τερματίζονται σε αριθμούς dial-up πρόσβασης στο διαδίκτυο, σε δίκτυα εναλλακτικών παροχέων, με παράδοση της κλήσης σε σημείο διασύνδεσης εντός του δικτύου της ΑΤΗΚ.

Εγγραφή στο 3 - Αποφάσεις Επίλυσης Διαφορών