Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Σχετικά Έγγραφα

Το περί Τροποποίησης του περί Αριθμοδότησης (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 63/2018) Διάταγμα του 2019 (113.3 Kb)

Το περί τροποποίησης του περί Αριθμοδότησης (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 63/2018), Διάταγμα του 2019 τροποποιεί το Παράρτημα Ι του Διατάγματος Αριθμοδότησης  και συγκεκριμένα προστίθεται η πρόνοια ότι ο αριθμός εκτάκτου ανάγκης 112 περιλαμβάνει και την αποστολή σύντομου μηνύματος.

Εγγραφή στο 1 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες