Αγορά 11

Αγορά 11

Χονδρική παροχή αποδεσµοποιηµένης πρόσβασης σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους για το σκοπό της παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών.

Εγγραφή στο 11 - Αγορά 11