Αγορά 12

Αγορά 12

Χονδρική παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Σχετικά Έγγραφα

Απόφαση αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση για την Υπάρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και την Επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων στον Οργανισμό με Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ) στη Σχετική Αγορά Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Αγορά 5), ΑΔΠ 314/20 (778.2 Kb)

Απόφαση αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση για την Υπάρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και για τον Καθορισμό Οργανισμού με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά και την επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων στον Οργανισμό με Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ) στη Σχετική Αγορά Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Αγορά 5)

Εγγραφή στο 12 - Αγορά 12