Αγορά 16

Αγορά 16

Απόληξη φωνητικών κλήσεων (τερματισμός) σε µεµονωµένα δίκτυα κινητών επικοινωνιών.

Εγγραφή στο 16 - Αγορά 16