Αγορά 2

Αγορά 2

Πρόσβαση στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση για µη οικιακούς πελάτες.

Εγγραφή στο 2 - Αγορά 2